طراحی سایت ریسپانسیو

طراحی سایت ریسپانسیو


منظور از سایت ریسپانسیو چیست؟

سایت واکنش گرا (responsive)  سایتی است که اجزا آن شناور است و با توجه به دستگاهی که کاربر از آن برای مشاهده سایت استفاده میکند تغییر سایز میدهد به این منظور که کاربر به راحتی بتواند از سایت دیدن کند.

برای تشخیص اینکه سایت واکنش گراست یا خیر یک راه ساده وجود دارد به این طریق که سایتی را در مرورگر کامپیوتر خود باز کنید و به اهستگی عرض ان را کم یا زیاد کنید. اگر اسکرول افقی در آن ظاهر نشد و چیدمان اجزای سایز با توجه به عرض مرورگر جای خود را تغییر دادند نشان دهنده ی این است که سایت ریسپانسیو است ولی اگر در سایت اسکرول افقی ظاهر شد و قسمت هایی از سایت پنهان شد نشان میدهد که سایت ریسپانسیو نیست و واکنشی نسبت به تغییر سایز مرورگر ندارد.

طراحی سایت واکنش گرا با طراحی سایت با روش های قدیمی بسیار متفاوت است. در طراحی سنتی اجزای سایت به صورت ثابت در صفحه قرار میگرفتند که باعث میشد سایز نوشته ها بسیار کوچک شود و کاربر دائما از زوم استفاده کند و به ناچار از اسکرول راست و چپ برای دیدن قسمتهای مختلف سایت استفاده کند. 

استفاده از تصاویر با رزولوشن متناسب با رزولوشن دستگاه های مختلف و تغییر سایز عکس در سایزهای مختلف مرورگر ها در طراحی سایت واکنش گرا بسیار حائض اهمیت است.

به طور کلی در این روش سایتی از برتری بیشتری برخوردار است و که در اثر تغییر سایز مرورگر اسکرول افقی نخورد که این کار مستلزم وقت و دقت فراوانی توسط طراح سایت است.