طراحی سایت استاتیک

طراحی سایت استاتیک


 

 

این نوع سایت از اولین سایت هایی بود که طراحی شد . در سایت های استاتیک تمامی اطلاعات و محتویات یک بار جمع آوری و طراحی می شود و هیچ گونه تغییری در سایت نمیتوان انجام داد مگر از طریق برنامه نویس سایت به همین خاطر طراحی سایت باید طبق نظر مشتری انجام گیرد که نیاز به کمترین ویرایش در سایت باشد .
این نوع وب سایت ها بیشتر مناسب شرکت هایی است که فقط هدف حضور در دنیای مجازی را دارند و کمترین تغییراتی در سال برای وب سایت آنها لازم است .
این نوع وب سایت از لحاظ اقتصادی مناسب تر از انواع دیگر سایت است . سایت های استاتیک کنترل پنل ندارند و مدیر سایت نمیتواند تغییر در آن بدهد . هر گونه تغییر در این سایت ها بعد از هماهنگی باید از طریق طراح سایت اعمال شود . در این سایت ها هیچ تغییری نمی توان داد مگر تغییرات جزئی که در محتوا اثر نگذارد و ساختار اصلی سایت را تغییر ندهد . سایت استاتیک از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است .