• نام پکیج
  جزئیات
  قیمت
 • پکیج شرکتی ساده

  قیمت جزئی:

  • طراحی قالب (مبلغ: 400،000 تومان)
  • برنامه نویسی سایت (1،400،000 تومان)
  • بهینه سازی سایت (مبلغ: 200،000 تومان)
  تومان 2.000.000
 • پکیج شرکتی پیشرفته

  قیمت جزئی:

  • طراحی قالب (مبلغ: 500،000 تومان)
  • برنامه نویسی سایت (مبلغ: 1،800،000 تومان)
  • بهینه سازی سایت (مبلغ: 200،000 تومان)
  • پیاده سازی فروشگاه آنلاین (مبلغ: 1،500،000 تومان)
  تومان 4.000.000