مقالات نوین مارکتینگ
با آخرین تکنیک های فروش و ابزارهای دیجیتال مارکتینگ بیشتر بفروشید !

راهی برای جلوگیری از اضافه شدن خودکار به گروه و کانال های تلگرام

راهی برای جلوگیری از اضافه شدن خودکار به گروه و کانال های تلگرام به بخش تنظیمات میرویم و تغییراتی را اعمال می کنیم

بیشتر

مفاهیم تیم و گروه

تعریف گروه: مجموعه ای از آدم ها هستند که در کنار یکدیگر و در یک صفت مشترک می باشند و ممکن است هدف خاصی را دنبال کنند ...

بیشتر

مثبت اندیش باشید!

شما با کلام خود می توانید روند حوادث را تغییر دهید. آیا هیچوقت به این موضوع فکر کرده اید که ارادهٔ شما ....

بیشتر

تماس تلگرام