دانشنامه

دانشنامه

عنوان روی جلد(Above the fold)

توسط علی‌مراد ۰۵ مهر ۹۷ دانشنامه

عنوان روی جلد(Above the fold) : این عبارت بیانگر محتوایی است که بازدیدکنندگان پیش از اسکرول کردن در وبسایت شما مشاهده می‌کنند

مشاهده بیشتر
دانشنامه

الگوریتم (Algorithm)

توسط علی‌مراد ۰۵ مهر ۹۷ دانشنامه

الگوریتم (Algorithm) : به اختصار(Algo) . الگوریتم فرآیندی ریاضیاتی یا فرمولی است که تعدادی از توابع را اجرا می‌کند.

مشاهده بیشتر
دانشنامه

آلت Alt

توسط علی‌مراد ۰۵ مهر ۹۷ دانشنامه

آلت Alt : بیانگر متنی جایگزین است که به زبان‌های نشانه‌گذاری ابرمتنی (HTML) یا امتدادپذیر نشانه‌گذاری فرامتن (XHTML)

مشاهده بیشتر
دانشنامه

آنالیتیکس Analytics

توسط علی‌مراد ۰۵ مهر ۹۷ دانشنامه

آنالیتیکس Analytics : اطلاعات حاصل از نتایج تجزیه و تحلیل سیستماتیک داده‌ها یا آمارها، مثل تعداد بازدید کننده سایت، صفحه‌ی فرود آن‌ها.

مشاهده بیشتر
دانشنامه

انکر تکست Anchor text

توسط علی‌مراد ۰۵ مهر ۹۷ دانشنامه

انکر تکست ( Anchor text ): بخش قابل کلیک لینک که اغلب عبارت کلمه‌ی کلیدی است و دارای یک نشانی اینترنتی (URL) است.

مشاهده بیشتر
1 4 5 6