آموزش تبلیغات در گوگل

تبلیغات در گوگل

جلسه ۲ از درس ۱ آکادمی تبلیغات در گوگل نوین مارکتینگ: آشنایی با مفاهیم اولیه

توسط علی‌مراد ۱۰ بهمن ۹۷ تبلیغات در گوگل

نبلیغات در گوگل در نوین مارکتینگ بیاموزید در این جلسه شما با انواع مفاهیم رایج در تبلیغ در گوگل آشنا می‌شوید.

مشاهده بیشتر
مفاهیم تبلیغات در گوگل

جلسه ۱ از درس ۱: مفاهیم تبلیغات در گوگل

توسط علی‌مراد ۲۹ دی ۹۷ تبلیغات در گوگل

تبلیغات در گوگل مفاهیم اولیه ای دارد که باید آنها را قبل از راه اندازی یک کمپین تبلیغ در گوگل به خوبی …

مشاهده بیشتر
تبلیغات در گوگل

درس ۱ از دوره تبلیغات در گوگل مفاهیم و معیارهای مقدماتی تبلیغات در گوگل

توسط علی‌مراد ۱۹ دی ۹۷ تبلیغات در گوگل

تبلیغات در گوگل را در این درس شروع کنید با شناخت این معیار و مفاهیم ها شما نمی توانید بهرهوری درستی از …

مشاهده بیشتر
تبلیغات در گوگل

دوره آموزش گوگل ادز یا تبلیغات در گوگل

توسط علی‌مراد ۱۶ دی ۹۷ تبلیغات در گوگل

تبلیغات در گوگل یا گوگل ادز را در این سری از درس ها از صفر تا صد با تمام مراحل و تکنیک …

مشاهده بیشتر