مقالات طراحی سایت

۱۲ مهر ۱۳۹۷ | دانشنامه

B2B

Business-to-business) B2B) :تجارت به تجارت. مربوط به زمانی است که مشتریان یک کسب و کار مالکین کسب و ...

۱۲ مهر ۱۳۹۷ | دانشنامه

B2C

 Business to Customer Marketing) B2C): تجارت به مشتری. زمانی که مشتریان یک کسب و کار، مشتریان هدف ...

۱۲ مهر ۱۳۹۷ | دانشنامه

بک‌لینک

بک‌لینک: لینک ورودی به صفحه‌ی وب از یک صفحه‌ی دیگر. این دسته از لینک‌ها را لینک های ...

۱۲ مهر ۱۳۹۷ | دانشنامه

بردکرامب (Breadcrumb)

بردکرامب (Breadcrumb): در واقع نقشه‌ای است که نشان می‌دهد که صفحه‌ی نمایش داده شده در کجای وبسایت ...

۵ مهر ۱۳۹۷ | دانشنامه

الگوریتم (Algorithm)

20الگوریتم (Algorithm) : به اختصار(Algo) . فرآیندی ریاضیاتی یا فرمولی است که تعدادی از توابع را اجرا ...

۵ مهر ۱۳۹۷ | دانشنامه

آلت Alt

آلت Alt : بیانگر متنی جایگزین است که به زبان‌های نشانه‌گذاری ابرمتنی (HTML) یا امتدادپذیر نشانه‌گذاری فرامتن (XHTML) ...

۵ مهر ۱۳۹۷ | دانشنامه

آنالیتیکس Analytics

آنالیتیکس Analytics : اطلاعات حاصل از نتایج تجزیه و تحلیل سیستماتیک داده‌ها یا آمارها، مثل تعداد بازدید کننده ...

۵ مهر ۱۳۹۷ | دانشنامه

انکر تکست Anchor text

انکر تکست ( Anchor text ): بخش قابل کلیک لینک که اغلب عبارت کلمه‌ی کلیدی است و دارای یک ...