فرصت شغلی

نوین مارکتینگ، به عنوان یک مجموعه، سه اصل کلی حرفه ای بودن، احترام و پشتکار را سرلوحه خود قرار داده است؛ همچنین اخلاق گرائی، عمل گرائی، بلند پروازی و احترام به قوانین، که این اصول، نحوه رفتار با یکدیگر، با مشتریان و شرکای کاری را مشخص کرده و در کل فرهنگ مجموعه ما را نشان میدهد.
نوین مارکتینگ بستر تحقق آرزوی آنهایی است که می‌خواهند در محیطی پویا و زیبا، رویا بسازند، در صورتی که معتقدید مهارت لازم جهت هم راستا شدن با اهداف و آرمان های نوین مارکتینگ را دارید به ما بپیوندید.
ما در همه بخش های نوین مارکتینگ از جمله دپارتمان فناوری، بازاریابی و پشتیبانی امور مشتریان، همواره به دنبال افراد با استعداد، رویا پرداز و پیشرو هستیم. درصورتیکه خود را در این دسته از افراد میبینید، بی درنگ رزرومه خود را به ایمیل زیر ارسال کنید. ما در کنار هم رشد میکنیم.
ایمیل برای ارسال رزومه کاری hr@novinmarketing.com

دیجیتال مارکتینگ