درآمد خود از یوتیوب را با ما نقد کنید!
Search
Close this search box.

۰۲۱-۲۲۳۱۹۱۶۵

ریدایرکت یک راه برای ایجاد یا شکستن مهاجرت سایت

ریدایرکت یک راه برای ایجاد یا شکستن مهاجرت سایت

درست هدایت کردن URLهای سایت، یکی از روش‌های مهمی است که به کمک آن می‌توانید مهاجرت سایت را به آرامی انجام دهید، اما برای انجام صحیح این کار، فرآیندهای واضحی برای ریدایرکت سایت وجود دارد. در این مقاله، کَمرون جِنکیس قوانین ریدایرکت برای مهاجرت سایت را نقض می‌کند تا اطمینان حاصل کند که URLهای سایت […]

Search