درآمد خود از یوتیوب را با ما نقد کنید!
Search
Close this search box.

۰۲۱-۲۲۳۱۹۱۶۵

متوسط بانس ریت Bounce Rate یا نرخ پرش برای یک وب سایت چه میزان است؟

متوسط بانس ریت Bounce Rate یا نرخ پرش برای یک وب سایت چه میزان است؟

معمولا همیشه علاقه دارم با گزارشات عمومی مخاطبان در Google Analytics شروع کنم. البته، این گزارشات مخاطبان فقط یک سر سوزن در مقابل کوه یخ است، اما این نقطه شروع خوبی برای توضیح معیارهای اساسی در Google Analytics است: نرخ پرش، بازدید کنندگان منحصر به فرد، مدت زمان بازدید، تعداد بازدید از صفحه، بازگشت به […]

Search