درآمد خود از یوتیوب را با ما نقد کنید!
Search
Close this search box.

۰۲۱-۲۲۳۱۹۱۶۵

۷ روش مدیریت حساب کاربری شبکه اجتماعی مشتری

۷ روش مدیریت حساب کاربری شبکه اجتماعی مشتری

استفن کاوی مشهور می‌گفت “با پایانی که در ذهنتان است آغاز کنید.” هدف شما به عنوان یک آژانس کوچک چیست؟ اگر شما یک آژانس کوچک موفق هستید، خوشحال نگه داشتن مشتریان موجود بدون شک مهمترین هدف است. طبق گزارش سال ۲۰۱۸ رشد آژانس بازاریابی Hubspot، دستیابی مشتریان یک نقطه کلیدی برای ۶۰ درصد آژانس ها […]

Search