درآمد خود از یوتیوب را با ما نقد کنید!
Search
Close this search box.

۰۲۱-۲۲۳۱۹۱۶۵

بردکرامب (Breadcrumbs) چیست ؟

بردکرامب (Breadcrumbs) چیست ؟

بردکرامب یا خورده نان (Breadcrumbs) یک روش ایجاد نوار راهبری، در سایت‌ها بود و هست. روشی که در آن صفحات قبلی باز شده در سایت را به راحتی شناسایی می‌کردیم. این روش نشانه گذاری صفحات نه تنها برای کاربران چیز جالبی بود و با آن می‌توانستند به خوبی  میان صفحات با بردکرامب‌های حرکت کنند برای […]

Search