بازاریابی محتوا

افزاریش نرخ تبدیل

۱۵ راه برای افزایش نرخ تبدیل

توسط علی‌مراد ۲۶ دی ۹۷ بازاریابی محتوا

افزایش نرخ تبدیل برای سایت شما حیاتی است زیرا با استفاده از این نرخ مشتریان قطعی سایت به دست می آید مهم …

مشاهده بیشتر

درس ۴: دانایی و توانایی زبان در تولید محتوا

توسط علی‌مراد ۲۳ دی ۹۷ بازاریابی محتوا

زبان موضوع مهمی در تولید محتوا است انتخاب زبان درست و فضای مناسب این زبان در اینترنت می تواند متن شما را …

مشاهده بیشتر
انواع محتوا

درس ۳ جلسه ۳: انواع محتوا با مخاطب چه کار می کند

توسط علی‌مراد ۰۶ دی ۹۷ بازاریابی محتوا

انواع محتوا چه تأثیری بر مخاطب شما دارد این موضوعی است که در جلسه سوم از درس 3 دوره آموزش تولید محتوا …

مشاهده بیشتر
شناخت انواع محتوا

جلسه ۲ از درس ۳ : شناخت انواع محتوا که می توان در اینترنت عرضه کرد.

توسط علی‌مراد ۰۳ دی ۹۷ بازاریابی محتوا

شناخت انواع محتوا می تواند در بدل شدن به یک تولید کننده محتوای خوب شما را یاری رساند. این جلسه از دوره …

مشاهده بیشتر
رسانه

جلسه ۱ از درس ۳ : انواع محتوا به اعتبار رسانه

توسط علی‌مراد ۰۱ دی ۹۷ بازاریابی محتوا

هر رسانه توانایی رساندن نوع خاصی از پیام را به مخاطب خود دارد. در این درس به هماهنگی نوع پیام با رسانه …

مشاهده بیشتر
انواع محتوا

درس ۳ از دوره مقدماتی تولید محتوا آشنایی با انواع محتوا

توسط علی‌مراد ۲۸ آذر ۹۷ بازاریابی محتوا

شما در این درس با انواع محتوا آشنا می‌شوید این که چه رسانه ای می‌تواند چه محتوایی را به خوانندگان خود عرضه …

مشاهده بیشتر
شناخت مخاطب

جلسه ۳ از درس ۲: روش های شناخت مخاطب

توسط علی‌مراد ۲۷ آذر ۹۷ بازاریابی محتوا

شناخت مخاطب از راه های گوناگونی امکان پذیر است در این مقاله اشاره ای به این راه ها می شود و تقسیم …

مشاهده بیشتر
مخاطب در اینترنت

جلسه ۲ از درس ۲: مخاطب در اینترنت چرا مهم است.

توسط علی‌مراد ۲۵ آذر ۹۷ بازاریابی محتوا

سلام این جلسه دوم از درس دو تولید محتوا است. شما در دوره مقدماتی یادگیری تولید محتوا به سر می‌برید. در این …

مشاهده بیشتر
مخاطب کیست

جلسه ۱ از درس ۲:  مخاطب کیست

توسط علی‌مراد ۲۱ آذر ۹۷ بازاریابی محتوا

مخاطب کیست این سوالی است که باید به آن با عمق بیشتری پرداخته شود این که آیا هرکس که صففحه شما را …

مشاهده بیشتر
مخاطب کیست

درس ۲ از دوره مقدماتی تولید محتوا: مخاطب کیست و چرا مهم است

توسط علی‌مراد ۲۰ آذر ۹۷ بازاریابی محتوا

مخاطب کیست و چرا در اینترنت مهم است. این سوال است که در درس دوم دروه مقدماتی تولید محتوا به آن می …

مشاهده بیشتر
1 2 3 4 5 9